تبلیغات اینترنتیclose
از پرتقالی که در دست دارم( مجتبی صادقی ) .
پیچک ( مجتبا صادقی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ يکشنبه 7 شهريور 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

از پرتقالی که در دست دارم
تا دل خونی ام
چاقوھا
جشن مفصلی خواھند داشت
بگذار در ھر دقیقه
يكی ش
جایی از تنم را
نشانه برود
چاقوھا تا بودہ
کارشان ھمین بودہ
و دوست و دشمن از آن ھا
سوءاستفادہ کردہ اند
البته ھدف گیری دوستان
دقیق تر بودہ
و چاقوھای تیزتر دست آن ھا را می بوسد


مجتبا صادقیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار مجتبی صادقی-2, | بازديد : 126